Erasmus

Erasmus+ je podle mě rozhodně jednou z nejlepších možností, jak se podívat během studijí do zahraničí a to zejména díky možnému časovému rozsahu, finanční a administrativní podpoře a všeobecnému povědomí díky velice dlouhé tradici těchto pobytů na území států EU a Švýcarska.

V jeho rámci je v zásadě možné vybírat ze dvou velkých skupin stáží. Jednou je studijní Erasmus+ a druhou pak pracovní. Maximální délka obou typů stáží je omezena na 12 měsíců, doba se ale pro každý z typů počítá odděleně, což je pro studenty medicíny velmi výhodné, protože nemají možnost výjezdu v bakalářské části studia a musí tak vyjít pouze se dvěma pobyty v rámci Erasmus+. Studijní Erasmus je v současnosti rozšířenější a fakulta má nasmlovaný ranec smluv se zahraničními univerzitami. Oproti tomu nabídka předjednaných stáží v rámci praktického je zhruba pětinová, ale zase je možné si dojednat stáž kdekoliv v EU na vlastní pěst a následně zažádat na fakultě o finanční podporu. Přestože by mezi oběma typy stáží měly být výrazné rozdíly, v praxi velice záleží na konkrétní univerzitě a často se rozdíly stírají, což byl i můj případ. Na obou stážích jsem zejména pracoval, ale vůbec mi to nevadilo, ba naopak.

Jak je tomu dnes zvykem, žadný výjezd se bohužel neobejde bez mnoha formálních náležitostí, které je třeba vyřídit ve správnou dobu a Erasmus+ v tomto není žádnou výjimkou. Zásadním momentem je především zachyceni informace o konání konkurzu na stránkách fakulty. Obvykle se tam objevuje ke konci ledna, ale vřele doporučuji stránky čas od času zkontrolovat už od Nového roku. Link do sekce je zde:
https://www.lf1.cuni.cz/staze-seminare-konference?f=pro-studenty
Je ale velice výhodné mít již před konkurzem u sebe všechna potvrzení za aktivity na fakultě, protože jejich vystavení obvykle není zrovna na počkání. Jen tak namátkou zmíním, za co všechno můžete získat vylepšený koeficient:

  • Pedagogická činnost na fakultě (lektorování, demonstrování…)
  • Výzkum (preklinický, klinický, s publikacemi i bez, SVK…)
  • Tutorování
  • Aktivity v SMČ (aktivní členství, výkonné funkce…)
  • Aktivity v IFMSA
  • a další…

Ze zkušenosti můzu říct, že  obvykle všechna potvrzení seženete do 3-4 dnů, někdy samozřejmě i dříve, ale rozhodně bych to nenechával na poslední chvíli, protože je to opravdu důležitá součást konkurzu a když už člověk čas službám studentům či fakultě věnoval, je podle mě škoda se tím od ostatních neodlišit.

Seznam zemí, kterých se Erasmus+ v daném roce týká bývá vyvěšen až bezprostředně před konkurzem, nicméně se člověk může trochu zorientovat pomoci závěrečných zpráv studentů na: www.naep.cz. Zároveň se nedávno stručný obecný seznam objevil na stránkách fakulty.

Na přihlášku se vypisují tři země, o které má člověk zájem. Není vůbec špatné si něco o daných fakultách zjistit (třeba ze závěrečných zpráv studentů na výše zmíněném linku nebo přímo z jejich vlastních stránek), protože to, co se již léta traduje nemusí být vždy pravda i v současnosti a krom toho se dobrá orientace ve fakultách hodí i pro pohovor na konkurzu. Také je třeba pečlivě zvážit jazykovou náročnost pobytu. Dříve byly jazykové požadavky hostitelských univerzit spíše vodítkem a člověk alespoň administrativně vystačil s potvrzením o jazykových znalostech od našeho oddělení pro zahraniční styky. Doba se ale mění a zejména německy mluvící země (což mimochodem není vůbec špatná volba :)) již obvykle vyžadují uznávaný certifikát (třeba od Goethe Institutu), obvykle na úrovni B2. Přihlášky se spolu s potvrzeními odevzdávají cca týden před konkurzem a pak by se na nich již nic měnit nemělo, važte proto pečlivě své touhy a možnosti. V konkurzu hrají roli:

  • Studijní průměr
  • Potvrzeními doložené aktivity
  • Pohovor

Pohovor jako takový není nijak příjemný. Odehrává se obvykle v jedné z místností děkanátu v části budovy ležící v ulici Na Bojišti. Komisí úřaduje několik, studenti jsou k nim směrováni dle jazyka první uvedené cílové země. Bohužel studentů bývá opravdu hodně a vzduchu i místa k sezení málo. Samotný pohovor obvykle bývá monologem studenta o vybrané fakultě, zemi a motivaci k zahraničnímu výjezdu. Asi není nutné vytahovat, že příprava se cení…

Výsledky pohovoru jsou obvykle do týdne vyvěšeny na stránkách fakulty. Kdo dostal stáž v prvním kole, může se radovat, ostatní musí čekat cca další týden na druhé kolo, kde se studenti seřadí podle bodových výsledků a jsou postupně vyzýváni k výběru ze zbylých stáží. Druhé kolo bývá na Fyziologickém ústavu a pokud je člověku úplně jedno kam pojede, pak téměř jistě s prázdnou neodejde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rozličný soubor nejen medicínských zajímavostí…