Úvod

Dovolte mi Vás přivítat na MedMixu!

    Původní motivace vzniku stránek spočívala v nedostatku informací o studijních pobytech v rámci programů Erasmus a Erasmus Plus, který jsem pocítil když jsem se chystal vydat do Rostocku.

    Tehdy jsem si řekl že by nebylo špatné dát pro budoucí vyjíždějící dohromady veškeré informace jak o konkurzu, tak i o nutných formalitách doprovázejících výjezd. Následně Jsem si uvědomil že bych toho mohl zkusit přidat zájemcům daleko více a tak jsem vytvořil další rubriky. K občasnému přispívání jsem přemluvil i některé kamarády. Pokud vše půjde dobře, je dobrá šance, že by se časem ze zelenáčského webu s omezenými možnostmi mohla stát zajímavá studnice informací.

    Doufám, že se Vám zde bude líbit a zároveň prosím o shovívavost. Mnoho obsahu mám zatím jen ve Wordu a neměl jsem čas ho sem vložit. Situace se časem zlepší.

S pozdravem

Vašek Pěkný

Rozličný soubor nejen medicínských zajímavostí…